PRIVACY VERKLARING AVG/GDPR 2018

Jelka Fotografie (onderdeel van Nivalon GCV), gevestigd aan de Hovenstraat 38 te Hasselt (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Bedrijfsgegevens
Jelka Fotografie
(onderdeel van Nivalon GCV)
Hovenstraat 38
3500 HASSELT
België
BTW 0818.190.149
+32 472 130 251
+32 472 130 249 (bgg)
administratie [* at *] jelkafotografie.be
www.jelkafotografie.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jelka Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door andere correspondentie en/of telefonisch contact
 • Bankrekeningnummer
 • Handtekening

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Jelka Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via sms of e-mail).
 • Gegevens van personen jonger dan 18 jaar (bv. oudere broertjes of zusjes die mee gebruik hebben gemaakt van onze diensten)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jelka Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw (aan)betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren / verzetten / …
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jelka Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bv gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Contactformulier en boekingsformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail en/of boekingsformulier stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jelka Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van max. 5 jaar voor je persoonsgegevens.

De bewerkte foto’s van jullie sessie, worden minstens 1 jaar bewaard door Jelka Fotografie, als backup waar jullie indien nodig gebruik van kunnen maken. Jullie foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als jullie (als opdrachtgever) daar zelf voor vragen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Jelka Fotografie verkoopt jouw gegevens NIET en NOOIT aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bedrijven die mogelijk één van jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

 • Social Media | foto's voor promotionele doeleinden (facebook, instagram)

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jelka Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jelka Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het administratie email adres bovenaan deze pagina.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem dan contact op via het administratie email adres bovenaan deze pagina.

 

Recht op intrekking van verleende toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

 

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.